آیا مردم روسیه با حضور نظامی کشورشان در سوریه موافقند؟


حضور نظامی روسیه در خاک سوریه با اما و اگرهایی روبرو شده است. شهروندان روس درباره سیاست پوتین چه نظری دارند؟


۰ نظر