آماده شدن روسیه برای جنگ تمام عیار مقابل آمریکا !


روسیه سامانه سپر موشک های بالستیک خود را کامل کرد ......


۰ نظر