اولین تصاویر از شهر دیرالزور،بعد از بازپس گیری از داعش


اولین تصاویر از شهر دیرالزور،بعد از بازپس گیری از داعش که سه سال این شهر را اشغال کرده بود...


۰ نظر