نابودی آخرین سلاح شیمیایی روسیه تحت فرمان پوتین


آخرین سلاح شیمیایی روسیه امروز (96/07/06) تحت فرمان پوتین امروز از بین برده شد.


۰ نظر