لحظه دستگیری تیم ترور و بمبگذاری داعش در مسکو!


لحظه دستگیری تیم ترور و بمبگذاری داعش در مسکو توسط سازمان اطلاعات مرکزی روسیه (اف اس بی) اعضای چچنی تبار این تیم قصد حملات انتحاری در مراکز عمومی این شهر را داشته اند


۰ نظر