ترامپ، دمنده آتش جنگ با کره شمالی؟


صحبتهای اخیر ترامپ باعث تیره تر شدن روابط واشنگتن - پیونگ یانگ شده است که این مسئله احتمال میرود دمنده آتش جنگ بین این دو باشد!


۰ نظر