وقتی همه‌ روسای جمهور آمریکا از خلیج فارس نام می‌برند جز ترامپ!


ترامپ دیشب بجای خلیج فارس از کلمه جعلی خلیج عربی استفاده کرد؛ اما روسای جمهور قبلی آمریکا نام خلیج فارس را چگونه به زبان آورده‌اند؟


۰ نظر