اخراج نماینده اسرائیل از کنفرانس بین المجالس در روسیه!


رئیس پارلمان کویت که اجلاس اتحادیه بین‌المجالس در روسیه شرکت کرده است، هیأت صهیونیستی را «اشغالگر و کودک کُش» خطاب کرده و خواستار اخراج آنها از سالن اجلاس شد.


۰ نظر