فرود موفقیت آمیز راکت فالکون 9 اسپیس اکس


آمریکا موشک دو مرحله ای خود را با موفقیت در مدار قرار داد


۰ نظر