تست تیراندازی و انفجار خودرویی که پوتین باخودش به تهران آورد


برای تردد رئیس جمهور روسیه درتهران از یک مرسدس بنز S600 پولمان گارد استفاده شد.


۰ نظر