سفر ترامپ به ژاپن


ترامپ در سخنان خود گفت کره شمالی محور اصلی گفتگو هاست.


۰ نظر