داعش به پایان راه خود رسیده است


پس از شکست های اخیر داعش در سوریه و عراق پایان داعش نزدیک است.


۰ نظر