تظاهرات گسترده مردم در پی سفر ترامپ به کره جنوبی


مردم کره جنوبی در پی سفر ترامپ به این کشور دست به تظاهرات گسترده زدند


۰ نظر