اتهامات ترامپ علیه چین،اقتصاد برتر آسیا و دنیا!


ترامپ چین را به نادیده گرفتن قوانین تجارت جهانی متهم کرد.


۰ نظر