حضور سعد حریری در مراسم استقبال از پادشاه عربستان


سعد حریری در میان استقبال‌کنندگان از پادشاه سعودی در ریاض دیده شد، این استقبال در بازگشت سلمان از سفر مدینه منوره به ریاض انجام شده است


۰ نظر