فراری دادن اعضای داعش توسط آمریکا


اعضای خارجی داعش توسط آمریکایی ها نجات داده شدند


۰ نظر