روزهای سرنوشت ساز جنگ با داعش در سوریه


نفس های آخر تروریست های داعشی در آخرین پایگاه خود در سوریه.


۰ نظر