نامه جالب سردار سلیمانی به صاحبخانه ای در سوریه!


طلب حلالیت سردار فاتح از صاحب منزلی که در عملیات بوکمال به عنوان مقر استفاده شد
سردار سلیمانی شماره منزل خودرا برای صاحبخانه نوشت


۰ نظر