با اخبارگوی کره شمالی آشنا شوید


آشنایی با خانم مسنی که همیشه اخبار موشکی کره شمالی را اعلام میکند.


۰ نظر