اعتراف غیرمنتظره «فلین» اوضاع دولت ترامپ را به هم ریخت!


مایکل فلین،مشاور سابق رئیس جمهوری آمریکا پس از اعتراف غیرمنتظره اش مبنی بر همکاری ترامپ با روسیه در جریان انتخابات سال گذشته آمریکا،به طور عجیبی سیاست آمریکا را در به هم ریختگی فرو برد...


۰ نظر