تظاهرات ساکنان غزه درخصوص اقدامات آمریکا


تظاهرات شبانه ساکنان غزه به اقدام آمريکا در به رسميت شناسي قدس اشغالي به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي.


۰ نظر