اعتراضات ضد اقدامات آمریکا درخصوص فلسطین در مناطق مختلف


‫اعتراضات به تصمیم آمریکا درباره بیت المقدس؛ از غزه و رام الله تا لبنان و ترکیه.


۰ نظر