سفر امانوئل مکرون به قطر


سفر مکرون رئیس جمهوری فرانسه به قطر و بازدید از پایگاه نظامی العبید.


۰ نظر