حرکت وحشیانه یک شهرک نشین صهیونیستی


یک شهرک‌ نشین صهیونیست با کامیون، خودروی چندین فلسطینی را زیر گرفت.


۰ نظر