ترامپ یک احمق است!


لوفور سخنگو تشکل اسرائیلی ترامپ را احمق خواند


۰ نظر