حضور فرمانده گروه های مبارز عراقی در مرز لبنان و فلسطین اشغالی


شیخ قیس خزعلی فرمانده گروه عصائب اهل حق از گروه های مبارز عراقی، با حضور در مرز لبنان و فلسطین اشغالی برای دفاع از مردم لبنان و فلسطین در برابر اسرائیل اعلام آمادگی کرد.


۰ نظر