بازگشت میگ های روسیه پس از نابودی داعش در سوریه


پس از پایان عملیات میگ های روسی این جنگنده ها به خانه خود بازگشتند.


۰ نظر