اعتراف مشاور موگرینی به اغراق رسانه های غربی در مورد اعتراضات ایران!


مشاور ویژه موگرینی: به‌تازگی از ایران بازگشتم؛ رسانه‌های بین‌المللی درباره ابعاد ناآرامی‌ها اغراق کردند.


۰ نظر