سعد حریری هم از حزب الله تشکر و قدردانی کرد!


نخست وزیر لبنان از حزب الله به خاطر تنش زدایی در لبنان قدردانی کرد.

 

۰ نظر