سفر نفر دوم کره شمالی به سئول،در آستانه المپیک زمستانی


رئیس پارلمان کره شمالی به همراه هیاتی ۱۹ نفره ورزشکاران این کشور را در سفر به کره جنوبی همراهی خواهد کرد.


۰ نظر