لحظه اجکت خلبان جنگنده اف ۱۶ رژیم صهیونیستی


چند ساعت قبل پدافند هوایی ارتش سوریه، جنگنده رژیم صهیونیستی را سرنگون کرده است


۰ نظر