بررسی داستان تلخ تیراندازی در دبیرستان پارکلند


تیراندازی در یکی از مدارس آمریکا که باعث کشته شدن 17نفر شد


۰ نظر