جنجال در اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری روسیه!


درگیری لفظی و واکنش های عجیب و غریب در اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری روسیه.


۰ نظر