بهانه جدید آمریکا برای ماندن در عراق و سوریه


دلیل آمریکا برای حفظ پایگاه های نظامی خود در سوریه و عراق


۰ نظر