رفتار بی رحمانه نظامیان صهیونیست به فلسطینی آسیب دیده از شلیک گلوله


نظامیان صهیونیست پس از شلیک گلوله به راننده فلسطینی او را درون خودرو رها کرده‌اند تا همچنان (بر اثر شلیک گلوله) خونریزی کند و اجازه انجام خدمات درمانی برای وی را نداده‌اند


۰ نظر