گزارشی از نشست آمریکایی صهیونیستی آیپک


این نشست طبق روال هرساله برگزار و ایران هم یکی از موضوعات اصلی آن بود


۰ نظر