پرتاب کفش به سمت نواز شریف


پرتاب کفش از سمت یکی از حضار و معترضین بسمت نخست وزیر اسبق پاکستان


۰ نظر