اختلافات دردسر ساز جدید ترامپ و کاخ سفید


در داخل کاخ سفيد اختلافات عديده با ترامپ‌ غوغا مي کند


۰ نظر