موج تغییرات ترامپ به وزیر خارجه آمریکا هم رسید!


دونالد ترامپ رکس تیلرسون را هم برکنار کرد.


۰ نظر