تنش بی سابقه میان مسکو و لندن


وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که دولت بریتانیا رویارویی را برگزیده و با اخراج دیپلمات های روس باعث افزایش تنش میان دو کشور شده است.


۰ نظر