خروج آمریکا از برجام احتمالا در اردیبهشت ماه


با بهانه های پی در پی موشکی و منطقه ای آمریکا از ایران و روی کار آمدن جان بولتون خروج این دولت از توافق برجام قوت گرفته است


۰ نظر