وقتی اردوغان پوتین را برای عکس گرفتن کنار میزند!!


پوتین در جریان نشست سه جانبه دیروز پوتین را کنار میکشد تا در کنار روحانی بایستد.


۰ نظر