اوج بی سوادی رسانه های آمریکایی؟!


شبکه CBS آمریکا درحالی از احتمال حمله آمریکا به سوریه برای تنبیه بشار اسد سخن گفت که به جای نقشه سوریه نقشه ایران را به نمایش درآورد!


۰ نظر