چگونگی دخالت فیس بوک در انتخابات امریکا


در سه دقیقه مشخص می شود که فیس بوک چگونه به کمک خلق و خوی افراد انتخابات اخیر امریکا را به نفع ترامپ تمام کرد!


۰ نظر