به اهتزاز درآمدن پرچم فلسطین در شرق رفح نزدیک مرز غزه


پرچم فلسطین در شرق رفح با حضور گسترده فلسطینیان در شرق رفح به اهتزاز در آمد.


۰ نظر