افشای پشت پرده سناریوی حمله شیمیایی به دوما


در تاریخ ۷ آوریل یک حمله به وسیله سلاح شیمیایی بود که در شهر دوما سوریه اتفاق افتاد.حال یکی از ساکنین این شهر از پشت پرده این حمله شیمایی سخن بر زبان آورد...


۰ نظر