لحظات اولیه حمله موشکی آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه


اصابت موشکهای آمریکایی به مناطقی از دمشق


۰ نظر