توجیه وقیحانه رییس جمهور آمریکا، انگلیس و فرانسه برای حمله به سوریه


بامداد امروز آمریکا، فرانسه و انگلیس اهدافی را درکشور سوریه هدف قرار دادند 


۰ نظر