قطع صحبتهای کارشناس اسکای نیوزهنگام صحبت از پیروزی ارتش سوریه!


مجری برنامه اسکای نیوز پس از شنیدن صحبت های ضد آمریکایی کارشناس برنامه، فورا بحث را عوض کرده و مکالمه را قطع کرد.


۰ نظر