وقتی ترامپ برای خودش و دوستانش کف می زند!


واکنش های توئیتی ترامپ و متحدانش حالا دستمایه طنز رسانه های کشورهای جهان شده است.


۰ نظر